Ceník jízdenek

  dospělí dětí
4-hodiny-pas
10er-pas
20er-pas

1-den-pas
2-deny-pas
3-deny-pas

sezónní pas

singl jízda hora a údolí
singl jízda hora nebo údolí

Cvičný parkúr
15,00 €
19,00 €
35,00 €

23,00 €
41,00 €
58,00 €

229,00 €

3,00 €
4,00 €

4,00 €
8,00 €
12,00 €
20,00 €

14,00 €
25,00 €
36,00 €

149,00 €

2,00 €
3,00 €

3,00 €